Cửa đi mở quay HOPO65 4 cánh

Liên hệ

Phương án kính

  • Kính đơn hoặc kính hộp từ 6,38 mm đến 37 mm

Phương án cửa đi

  • Chiều rộng: 600 – 1000mm
  • Chiều cao: 2000 – 3000mm
  • Trọng lượng tối đa cánh: 180kg
  • Cung cấp đồng bộ giải pháp cửa.
  • Miễn phí tư vấn, xây dựng thiết kế.
  • Bảo hành từ 3 đến 10 năm.