Cửa sổ mở quay HOPO11

Liên hệ

Phương án kính sử dụng kính đơn từ 6mm đến 19mm.

Chiều rộng: 300mm – 900mm

Chiều cao: 300mm – 2000mm

Trọng lượng tối đa cánh: 50kg

  • Cung cấp đồng bộ giải pháp cửa.
  • Miễn phí tư vấn, xây dựng thiết kế.
  • Bảo hành từ 3 đến 10 năm.