Cửa đi lùa G23

Liên hệ

Phương án kính từ 8mm đến 16mm

Chiều rộng: 750mm – 2200mm

Chiều cao: 750mm – 3000mm

Trọng lượng tối đa cánh: 200kg

  • Cung cấp đồng bộ giải pháp cửa.
  • Miễn phí tư vấn, xây dựng thiết kế.
  • Bảo hành từ 3 đến 10 năm.