Lõi khóa một đầu chìa C99

Liên hệ

Mã sản phẩm: C99.XXXXC##

Chất liệu: đồng

Phạm vi sử dụng: cửa đi lùa/cửa xếp trượt/cửa đi mở quay

  • Cung cấp đồng bộ giải pháp cửa.
  • Miễn phí tư vấn, xây dựng thiết kế.
  • Bảo hành từ 3 đến 10 năm.