FM25 hộp chuyển động AGC31.30

Liên hệ

Mã số sản phẩm: AGC31.30.1T011

Xử lý bề mặt: anodized

Phạm vi sử dụng: cửa mở quay trong/ngoài

  • Cung cấp đồng bộ giải pháp cửa.
  • Miễn phí tư vấn, xây dựng thiết kế.
  • Bảo hành từ 3 đến 10 năm.