Thân khóa đa điểm SDLK50

Liên hệ

Mã sản phẩm: SDLK50.XX.XXC ##

Màu sắc có sẵn: kẽm trắng

Phạm vi sử dụng: cửa đi mở quay/cửa xếp trượt

  • Cung cấp đồng bộ giải pháp cửa.
  • Miễn phí tư vấn, xây dựng thiết kế.
  • Bảo hành từ 3 đến 10 năm.