FM18 hộp chuyển động AGC31.23

Liên hệ

Mã số sản phẩm: AGC31.23.1T011

Xử lý bề mặt: anodized bạc

Phạm vi sử dụng: cửa lưới mở quay trong/ngoài

  • Cung cấp đồng bộ giải pháp cửa.
  • Miễn phí tư vấn, xây dựng thiết kế.
  • Bảo hành từ 3 đến 10 năm.