Cửa đi mở quay 1 cánh HOPO65

Liên hệ

Kính đơn hoặc kính hộp từ 6,38 mm đến 37 mm

Chiều rộng: 600mm – 1000mm

Chiều cao: 2000mm – 3000mm

Trọng lượng tối đa cánh: 150kg

  • Cung cấp đồng bộ giải pháp cửa.
  • Miễn phí tư vấn, xây dựng thiết kế.
  • Bảo hành từ 3 đến 10 năm.