Cửa đi mở quay GE65

Liên hệ

Chiều rộng cánh mở: 600-1000mm

Chiều cao cánh mở: 2000-3000mm

Trọng lượng tối đa cánh: 180kg

Kính đơn: 6.38mm – 12mm

Kính hộp: Tối đa 30mm

Cửa đi mở quay GE65-1 cánh

Cửa đi mở quay GE65-2 cánh

Cửa đi mở quay GE65-4 cánh

  • Cung cấp đồng bộ giải pháp cửa.
  • Miễn phí tư vấn, xây dựng thiết kế.
  • Bảo hành từ 3 đến 10 năm.